1450+ ΚΑΝΑΛΙΑ
Περισσότερα από 1450 κανάλια
σε εξαιρετική ποιότητα
17100+ VOD
Περισσότερες από 17100 ταινίες
& επισόδεια σε υψηλή ανάλυση
ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
Υπερσύγχρονοι servers για θέαση
χωρίς κολλήματα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Home - ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Με το παρακάτω εργαλείο, μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας να κάνετε μια ικανοποιητική μέτρηση της ταχύτητας της internet γραμμής σας. Τα αποτελέσματα δεν είναι 100% ακριβή, αλλά σε μεγάλο βαθμό θα δείτε σε τι περίπου κατάσταση βρίσκεται η ταχήτητα σας.

Προτεινόμενη ταχύτητα ανά κατηγορία περιεχομένου:

  • 5.0 Mbps DOWNLOAD για SD κανάλια
  • 7.0 Mbps DOWNLOAD για HD κανάλια